Starring: Malina Joshi, Mahesh Man Shrestha, Manchin Shakya, Reshu Tamang, Rajkumar Pant, Amit Giri
Music: Amit Shrestha
Lyrics: Amit Shrestha
Singer: Prabisha Adhikari, Kiran Bhujel
Background Music: Alish Karki
Choreographer: Kabiraj Gahatraj
Producer: Srijana Shah, Bikash Kharel
Executive Producer: Riteesh Rana, Sushit Pant
Co-Producers: Amit Giri, Rajesh Prasad Joshi, Niroj Shretha
Director: Hikmat Bista
Chief Assistant Director: Ram Khadka
Assistant Director: Bibek Lama
Story: Mahesh Man Shrestha
Dialogues: Mahesh Man Shretha, Reshu Tamang
Action: Himal KC
Screen Play: Abhay Baral
Distribution: Popcorn
Editor: Banish Shah, Milan Shrestha
Colorist: Manoranjan Shrestha
VFX: Ananta Ghimire
DOP: Purusottam Pradhan, Susan Prajapati, Antaio Mike
Production Designer: Buddhi Lal Magar
Costume Stylist: Manish Rai, Nishu Kandel, Tashi Dolma Sherpa
Make-UP/Hair Designer: Dinesh Rai, Keshab Tamakhu, Saraswati Shrestha

Wardrode: Shreenath Collection
Scroll Down for [Video]

 
Top