Album: UDNA DEU
Lyrics: Dr. Binaya Shrestha
Music: Kalyan Singh
Arranger: Sanjeev Baraili
Music Label: Music Joy Media

Model: Sampada Baniya and Suvash Sundas
Camera: Hari Humagain
Edit: Nishan Ghimire

Direction: Bishal Bhandari
Scroll Down for [Video]
Album: UDNA DEU
Lyrics: Dr. Binaya Shrestha
Music: Kalyan Singh
Arranger: Sanjeev Baraili
Music Label: Music Joy Media

Model: Sampada Baniya and Suvash Sundas
Camera: Hari Humagain
Edit: Nishan Ghimire

Direction: Bishal Bhandari
 
Top