Movie: BASUDEV
Cast: Harihar Sharma, Sharmila Malla, Krishna Malla, Nir Shah, Sakuntala Sharma, Subhadra Adhikari, Hari Bansha Acharya, Chandra Mala Sharma, Mukunda Shrestha, Jitendra Mahat Abhilasi, Rudra Raj Pandey, Laya Sangraula, Ramchandra Adhikari, Rabi Khadka, Rajaram Poudyal etc.
Cinematography: Prem Upadhyaya
Story: Dhruba Chandra Gautam
Scroll Down for [Video]
Screenplay: Nir Shah 
Dialogue: Mukunda Shrestha 
Producer: Binod Chaudhary, Sophie Upadhyaya, Nir Shah 
Director: Nir Shah Copyright for this content is given by Sulav Entertainment Pvt. Ltd.
 
Top