Vocal: Namrata Kafle Kharel
Lyrics : Kiran Kharel
Music : Dipak Sharma 
Arranger : Uday Raj Paudel
Audio : Utkrista Music Creation 
Actors: Ranjan/Mala
Choreographer: Deepak M. Singh
Camera: Hari Humagain 
Edit: Nishan Ghimire

Direction: Vidhan Karki
Scroll Down for [Video]
Vocal: Namrata Kafle Kharel
Lyrics : Kiran Kharel
Music : Dipak Sharma 
Arranger : Uday Raj Paudel
Audio : Utkrista Music Creation 
Actors: Ranjan/Mala
Choreographer: Deepak M. Singh
Camera: Hari Humagain 
Edit: Nishan Ghimire

Direction: Vidhan Karki

 
Top