Suman Shrestha  Ft. Paul Shah & Anu Shah|  Jhyain Parne
Album: DRISHYA
Lyrics: Suman Shrestha (Sangam)
Music: Bhuwan Suptihang Rai
Arranger: Rajan Ishan
Music Label: Brish Music
Model: Anu Shah and Paul Shah
Camera: Gyanendra Sharma
Editor: Nishan Ghimire

Direction: Kedar Dhital

Scroll Down for [Video]
Album: DRISHYA
Lyrics: Suman Shrestha (Sangam)
Music: Bhuwan Suptihang Rai
Arranger: Rajan Ishan
Music Label: Brish Music
Model: Anu Shah and Paul Shah
Camera: Gyanendra Sharma
Editor: Nishan Ghimire

Direction: Kedar Dhital

 
Top