Shreedevi Devkota & Prakash Katuwal - Dhade Biralo

Singer : Shreedevi Devkota & Prakash Katuwal
Music & Lyrics : Prakash Katuwal & Binod Dhakal 
Artist : Jyoti Magar, Sagar Lamsal (Bale). Hari Niraula (Cockroach) & Suresh Thapa (Darshane)

Direction : Shankar B.C
Scroll Down for [Video]
Singer : Shreedevi Devkota & Prakash Katuwal
Music & Lyrics : Prakash Katuwal & Binod Dhakal 
Artist : Jyoti Magar, Sagar Lamsal (Bale). Hari Niraula (Cockroach) & Suresh Thapa (Darshane)

Direction : Shankar B.C

 
Top