Shankar Smile Ft. Laxmi Nepali | Selfie

Lyrics: D.P. Khanal
Music: Shankar Smile
Music Arrange/ Mixing: Uday Raj Paudel
Vocal: Shankar Smile/ Laxmi Nepali 
Production: RB Music
Artist: Suraj/ Sushmita
Camera: Niroj Shrestha
Choreographer: Deepak Sunar
Edit: Bidur Dahal (R3D ANIMATION)
Producer: Arjun Nepali
Direction: Kamal Ekchai Magar
Scroll Down for [Video]
Lyrics: D.P. Khanal
Music: Shankar Smile
Music Arrange/ Mixing: Uday Raj Paudel
Vocal: Shankar Smile/ Laxmi Nepali 
Production: RB Music
Artist: Suraj/ Sushmita
Camera: Niroj Shrestha
Choreographer: Deepak Sunar
Edit: Bidur Dahal (R3D ANIMATION)
Producer: Arjun Nepali


Direction: Kamal Ekchai Magar

 
Top