Sanjana Shrestha - Nindra Chhaina

Album: Sangharsha
Lyrics: Sanjana Shrestha
Music: Kamal Khatri
Arranger : Bijeswor Tandukar (TAS)
Actors: Bicky / Bimal / Saloni
Make-Up : Seema Gurung
Choreographer: Manish Shrestha
Camera : Amrit Sunuwar
Edit: Nishan Ghimire
Direction: Sanjana Shrestha
Scroll Down for [Video]
Album: Sangharsha
Lyrics: Sanjana Shrestha
Music: Kamal Khatri
Arranger : Bijeswor Tandukar (TAS)
Actors: Bicky / Bimal / Saloni
Make-Up : Seema Gurung
Choreographer: Manish Shrestha
Camera : Amrit Sunuwar
Edit: Nishan Ghimire

Direction: Sanjana Shrestha

 
Top