Nikhita Thapa - Euta Testo Bhid Chha

Singer: Nikhita Thapa
Lyrics: Yogendra Mani Dahal
Music: Hari Lamsal
Director: Sahendra Shrestha
Album: Shabdamani
Asst. Director: Dipendra Raj Dangol/Nimesh Rajbahak
Camera: Hari Humagain
Edit: Prakash Tuladhar
Audio On: Manhattan Music
Actors: Diwash Upreti/Surakshya Panta
Arranger: Gopal Rasaily
Scroll Down for [Video]
Singer: Nikhita Thapa
Lyrics: Yogendra Mani Dahal
Music: Hari Lamsal
Director: Sahendra Shrestha
Album: Shabdamani
Asst. Director: Dipendra Raj Dangol/Nimesh Rajbahak
Camera: Hari Humagain
Edit: Prakash Tuladhar
Audio On: Manhattan Music
Actors: Diwash Upreti/Surakshya Panta

Arranger: Gopal Rasaily

 
Top