James Kody | Dil Chori 
Lyrics: Pabitra Ghimire
Music: Anish Shrestha
Arrange: Sundar Lama
Music Label: Shine Prodution
Artist: Sabitri and James
Camera: Sarif, Ganesh and Shishir
Edit: Tekendra Shah

Direction: Sarif and Shishir
Scroll Down for [Video]
James Kody | Dil Chori 
Lyrics: Pabitra Ghimire
Music: Anish Shrestha
Arrange: Sundar Lama
Music Label: Shine Prodution
Artist: Sabitri and James
Camera: Sarif, Ganesh and Shishir
Edit: Tekendra Shah
Direction: Sarif and Shishir

 
Top